District Conferences
District Conferences
  • APDF Headquarter Center Preparatory Committee the Third Conference was Held in Taipei
    March 15th, 2014, IAI core members He Changcheng, Chen Guangxiong, Qi Weimin, IAI Operating Committee member Zhang Xiaojing, German representative, Taipei representative office member Xie Kunxue, Jiang Jianping, Zeng Chuanjie, Luo Jixiong held the Third Conference of Asia Pacific Designers Federation Headquarter Center Preparatory Committee at Yuanjing joint design firm in Taipei.
Home   Preview   Next   End   (Total 1  )  Goto